Violetta Kamysz-Majewska
 
KLUCZOWY PARTNER ALLIANZ
TU Allianz Życie Polska SA
TUiR Allianz Polska SA
TFI Allianz Polska SA
Region Kluczowi Partnerzy
ul. Przasnyska 7
01-756 Warszawa 
 

tel. +48 604 212 259 

tel. +48 783 783 000 

 

e-mail: Violetta.Majewska@port.allianz.pl

 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ( na stronie www.allianz.pl)

 

KONTAKT  >

Kluczowy Partner ALLIANZ

Violetta Kamysz-Majewska

 

 

Zwrot kosztów połączeń telefonicznych w ubezpieczeniu turystycznym Allianz

W jaki  sposób skontaktować się z Allianz w razie zachorowania czy wypadku poza granicami Polski?

 

Z końcem ubiegłego tygodnia miałam ciekawy telefon od przyszłego nowego Klienta. Skarżył się na konkurencję i jej  opieszałość w organizacji pomocy podczas jego ostatniej podróży do Azji. Stan zdrowia, który opisywał, wskazywał na to, iż pomoc lekarska powinna zostać udzielona natychmiastowo. Wg mojej oceny Klient niepotrzebnie narażał swoje zdrowie i życie. Na moje pytanie, dlaczego nie ponaglał operatora oraz dlaczego nie przekazywał mu aktualnej informacji o pogarszającym się stanie zdrowia, powiedział mi, że bał się kosztów telefonicznych...

 

Drodzy Państwo ! Dobre ubezpieczenie obejmuje również takie elementy jak refundacja kosztów połączeń. W razie problemów zdrowotnych, działamy a nie przeliczamy impulsy telefoniczne. Proszę się nie bać rachunku telefonicznego. Szybkie przekazywanie informacji jest najważniejsze a czasami nawet kluczowe.

 

Telefon do Allianz

+ 48 224 224 224

( turystyka - dyżur całodobowy)

 

W warunkach ogólnych ubezpieczenia Globtroter Allianz, w postanowieniach dodatkowych ( str. 36, pełny tekst na stronach Allianz lub owu dołączane razem z ofertą ), znajdziecie Państwo potwierdzenie tego stanu rzeczy, otóż:

 

Centrum operacyjne na zlecenie Allianz zwraca Ubezpieczonemu lub osobie, która w jego imieniu kontaktowała się z Centrum operacyjnym, koszty realizowanych połączeń telefonicznych z Centrum

operacyjnym w związku z zajściem Wypadku ubezpieczeniowego.

Zwrot kosztów następuje na podstawie wydruku zrealizowanych połączeń telefonicznych – bilingu zawierającego potwierdzenie przeprowadzonych rozmów z Centrum operacyjnym. Refundacja następuje w walucie Kraju zamieszkania Ubezpieczonego i stanowi równowartość kwot w innych walutach, udokumentowanych za pomocą bilingu, przeliczonych na walutę Kraju zamieszkania Ubezpieczonego według średniego kursu waluty, opublikowanego przez NBP w tabeli A kursów średnich walut obcych z dnia poniesienia kosztu przez Ubezpieczonego lub osobę, która w jego imieniu kontaktowała się z Centrum operacyjnym.

 

Ubezpieczenie turystyczne Globtroter Allianz -  kupić możesz u mnie

 – polisę przesyłam na e-mail.

 

 

 

Zwrot kosztów połączeń Globtroter Allianz
11 lutego 2019