Violetta Kamysz-Majewska
 
KLUCZOWY PARTNER ALLIANZ
TU Allianz Życie Polska SA
TUiR Allianz Polska SA
TFI Allianz Polska SA
Region Kluczowi Partnerzy
ul. Przasnyska 7
01-756 Warszawa 
 

tel. +48 604 212 259 

tel. +48 783 783 000 

 

e-mail: Violetta.Majewska@port.allianz.pl

 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ( na stronie www.allianz.pl)

 

KONTAKT  >

Kluczowy Partner ALLIANZ

Violetta Kamysz-Majewska

 

 

 

Allianz Zdrowotne refundacja wizyty online

 

 

- jest to jedna z możliwości skorzystania z pakietu zdrowotnego, w sytuacji, kiedy z żadną z zakontraktowanych przez Allianz placówek, nie jest Ci po drodze. Po prostu, masz swojego lekarza i chcesz dalej korzystać z jego pomocy i wsparcia. Pakiet Allianz jak najbardziej daje Ci taką możliwość. Swobodnie możesz korzystać z tej formy dla umów o indeksie owu AOZ_02  i _03. Oczywiście, obowiązują cenniki ogólnopolskie, które odnajdziesz na  stronie Allianz.

Aby proces refundacji przebiegł sprawnie, postaraj się zastosować do wskazówek, które przygotowałam dla Ciebie.

 

Preferowanym sposobem przesyłania refundacji jest formularz elektroniczny pod tym linkiem:

https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/szkody-i-obsluga.html

 

Załącz:

  • specyfikację usługi i jej wycenę

  • jeśli wykonywane są badania poza zakontraktowaną siecią placówek, załącz do faktury skierowanie lekarskie na te badania.

 

Faktura lub rachunek ( czyli dowody poniesionych kosztów) powinny być opatrzone pieczęcią firmową zakładu opieki zdrowotnej oraz podpisem osoby upoważnionej .

Na tym dokumencie wymagane jest:              

  • imię, nazwisko oraz aktualny adres Ubezpieczonego, któremu zostało udzielone świadczenie              

  • wskazanie lekarza specjalisty, z porady którego korzystał Ubezpieczony              

  • wykaz świadczeń zdrowotnych, objętych zakresem ubezpieczenia, z których korzystał Ubezpieczony  

  • data wykonanych świadczeń zdrowotnych        

  • cena poszczególnych świadczeń zdrowotnych

 

Zachęcam do korzystania z trybu online.

Zgłoszona sprawa od razu się zaczytuje i jest jej numer.

To wcale nie jest trudne.

Przeciwnie - obserwuję, iż coraz więcej moich Klientów z tego korzysta i daje sobie świetnie radę.

 

Ubezpieczenie Zdrowotne Allianz - refundacja online

11 lutego 2020
Allianz refundacja online wniosek