Violetta Kamysz-Majewska
 
KLUCZOWY PARTNER ALLIANZ
TU Allianz Życie Polska SA
TUiR Allianz Polska SA
TFI Allianz Polska SA
Region Kluczowi Partnerzy
ul. Przasnyska 7
01-756 Warszawa 
 

tel. +48 604 212 259 

tel. +48 783 783 000 

 

e-mail: Violetta.Majewska@port.allianz.pl

 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ( na stronie www.allianz.pl)

 

KONTAKT  >

Kluczowy Partner ALLIANZ

Violetta Kamysz-Majewska

 

 

Łatwy i szybki zakup online

Ubezpieczenie NNW dla dziecka do przedszkola, szkoły na studia

Wybierz jeden z 3 pakietów 
i zyskaj pomoc w trudnej sytuacji

Wybierz roczny pakiet dla Twojego dziecka

Jaki będzie okres ubezpieczenia?
 
Od 1 października 2021 do 30 września 2022,
pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia
w terminie do 10 października 2021.

Łatwy i szybki zakup online

Zakończono rejestrację.

Zapewnij dziecku ochronę NNW, wybierając polisę,

która działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu

i przez cały rok

Polisa działa w trakcie zajęć szkolnych, w domu,

w czasie wolnym, podczas wakacji, podróży 

wycieczek,

czyli 24 godziny na dobę!

Ubezpieczenie NNW dla dziecka 24 h
Polisa dla dziecka do szkoły, domu, wakacje i wycieczki, 24 h na dobę, zakup online
Ubezpieczenie dla dziecka NNW wypadki

 

 • wysokie sumy ubezpieczenia do 100 000 zł,

 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku i koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku – świadczenie jest wypłacane zgodnie z tabelą norm oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku oraz pokrywane są  koszty m.in.:

  • wynagrodzenia lekarskiego i pielęgniarskiego,

  • lekarstw i opatrunków,

  • leczenia stomatologicznego,

  • operacji plastycznych,

  • zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego

  • wykonania zdjęć rentgenowskich,

  • USG lub innych badań diagnostycznych niezbędnych w procesie leczenia,

  • rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym,

 • ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci – pomoc w usunięciu niepożądanych treści, wsparcie psychologa oraz informacje o możliwościach obrony swoich praw w postępowaniu sądowym,

 • powtórna opinia medyczna – organizacja i pokrycie kosztów ekspertyzy zagranicznego lekarza specjalisty oraz wskazanie zagranicznych ośrodków medycznych, które zajmują się danym poważnym zachorowaniem,

 • świadczenia assistance po wypadku – pomoc, gdy jest potrzebne praktyczne wsparcie po wypadku, Organizacja i pokrycie kosztów za usługi, takie jak:

  • assistance pogrzebowy (a w nim repatriacja / transport zwłok do Polski, zwrot kosztów pogrzebu na terytorium Polski,

  • pomoc domowa w trakcie pogrzebu (w tym opieka nad niepełnoletnimi dziećmi oraz zwierzętami domowymi),

  • pomoc psychologa dla rodziny (telekonsultacje, konsultacje, infolinia),

  • telemedycyna/ teleporada (2 świadczenia na 1 wypadek),

  • zwrot kosztów z tytułu odwołania uczestnictwa w wycieczce szkolnej max 500 zł,

  • konsultacje z wybranymi lekarzami specjalistami oraz z psychologiem,

  • badania ambulatoryjne i specjalistyczne (tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny),

  • transport medyczny,

  • dostarczenie leków,

  • domowe wizyty pielęgniarskie,

  • dostarczanie i zakup posiłków podczas pobytu ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim bądź zalecenie lekarza prowadzącego do pozostania w miejscu zamieszkania,

  • korepetycje lub opieka nad ubezpieczonym;

 • świadczenia za pobyt w szpitalu w wyniku wypadku:

  • wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu min. 24H (do 100 zł za dzień, max 180 dni),

  • dodatkowe świadczenie w wysokości 400 zł za każdy dzień pobytu na OIOM/OIT (max 7 dni),

  • organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna dziecka w szpitalu lub hotelu (do 100 zł za dzień, max 14 dni),

  • świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wypłacane już za pierwszą pełną dobę pobytu.

 • świadczenia po nagłym zachorowaniu skutkującym hospitalizacją - 4 dni

  • teleporada/ telemedycyna - 2 świadczenia na nagłe zachorowanie,

  • w wypadku hospitalizacji trwającej min. 4 dni - wypłata świadczenia 400 zł,

  • dodatkowe świadczenie w wysokości 1600 zł za pobyt na OIOM/OIT,

  • z tytułu odwołania uczestnictwa w wycieczce szkolnej wypłata świadczenia 350 zł;

 • rehabilitacja – pomoc, gdy jest konieczne skorzystanie z zabiegów rehabilitacji. Organizacja i pokrycie kosztów zabiegów do kwoty 2000 zł,

 • możliwość rozszerzenia ochrony o świadczenia assistance w przypadku ukąszenia przez kleszcza i poważne zachorowanie oraz świadczenia assistance – pomoc w chorobie.

 

Zalety ubezpieczenia:

Dokumenty:

Ubezpiecz dziecko online

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW

Karta Produktu

W przypadku pytań - proszę o kontakt 

Ulotka NNW

50 zł

 

Wybieram

120 zł 

 

Wybieram

198 zł

 

Wybieram