Violetta Kamysz-Majewska
 
KLUCZOWY PARTNER ALLIANZ
TU Allianz Życie Polska SA
TUiR Allianz Polska SA
TFI Allianz Polska SA
Region Kluczowi Partnerzy
ul. Przasnyska 7
01-756 Warszawa 
 

tel. +48 604 212 259 

tel. +48 783 783 000 

 

e-mail: Violetta.Majewska@port.allianz.pl

 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ( na stronie www.allianz.pl)

 

KONTAKT  >

Kluczowy Partner ALLIANZ

Violetta Kamysz-Majewska

 

 

PPK Allianz

oferta

Jaki jest Twój plan oszczędnosciowy?

Zaplanuj swoje PPK.

PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania.

 

 

Program jest dobrowolny dla Pracowników a obowiązkowy dla Pracodawców.

 

Zapisy do programu są automatycznie, ale decyzję czy pozostać w nim podejmuje Pracownik, zachowując prawo do rezygnacji.

 

Rachunek PPK Pracownika tworzony jest  razem z  Pracodawcą oraz Państwem ( Fundusz Pracy).

Zatem wpłaty do niego są zasilane z trzech źródeł:

 

  • Pracodawca i Pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe. Ich wysokość naliczana jest procentowo od wynagrodzenia brutto. Możliwe jest deklarowanie wpłat dodatkowych.

  • Państwo przekaże jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej na konto Pracownika. Co roku też będzie zasilać ten rachunek kwotą 240 zł.

 

 

Dodatkową korzyścią jest to, że zgromadzone środki mają charakter prywatny i podlegają dziedziczeniu.

  Chcesz porozmawiać o PPK ? 

 

    Violetta Kamysz-Majewska

604 212 259

  Chcesz porozmawiać o PPK ? 

 

    Violetta Kamysz-Majewska

604 212 259

 

PPK PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE