Violetta Kamysz-Majewska
 
KLUCZOWY PARTNER ALLIANZ
TU Allianz Życie Polska SA
TUiR Allianz Polska SA
TFI Allianz Polska SA
Region Kluczowi Partnerzy
ul. Przasnyska 7
01-756 Warszawa 
 

tel. +48 604 212 259 

tel. +48 783 783 000 

 

e-mail: Violetta.Majewska@port.allianz.pl

 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ( na stronie www.allianz.pl)

 

KONTAKT  >

Kluczowy Partner ALLIANZ

Violetta Kamysz-Majewska

 

 

Ubezpieczenia Allianz online

 

 

Ubezpieczenie NNW możesz kupić nie ruszając się z domu! Zapoznaj się z ofertą na www.strefaNNW.pl i wybierz najlepszy wariant dla siebie i/lub bliskich. A i ... najważniejsze - ŁAP KOD zniżkowy ode mnie: 

 

  • Allianz Ubezpieczenie NNW dla Dziecka     kod rabatowy Allianz 10% = 010424

  • Allianz Ubezpieczenie NNW dla Dorosłego kod rabatowy Allianz 10% = 010424

    

 Ubezpieczenie NNW dla Dziecka 

Ubezpieczenie NNW dla Dorosłego 

Strefa NNW indywidualne to ubezpieczenie, które łatwo dopasujesz do swoich potrzeb.

Dla twojego dziecka to alternatywa lub dodatek do ubezpieczenia szkolnego.

 

Atuty Strefy NNW indywidualne:

  • wysokie sumy ubezpieczenia  - aż do 100 000 zł,

  • odszkodowania po wypadku w Polsce, za granicą, w szkole, poza nią, a także w trakcie zajęć sportowych,

  • pobyt w szpitalu w wyniku wypadku (świadczenie do 100 zł za każdy dzień pobytu, jeśli pobyt trwał dłużej niż 24h)

  • organizacja i pokrycie kosztów korepetycji lub opiekuna dla ubezpieczonego dziecka po wypadku do 1000 zł

  • poważne zachorowanie – w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania (17 chorób wymienionych w OWU) - dostępna jednorazowa wypłata w kwocie 10 000 zł

  • świadczenie assistance po wypadku, jak i chorobie w zakresie m.in. wizyt u lekarzy specjalistów, badań specjalistycznych (tomografia komputerowa/rezonans magnetyczny), rehabilitacji

  • świadczenie assistance w przypadku ukąszenia kleszcza, w tym wizyty lekarskiej, badania kleszcza pod kątem wybranych patogenów, antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł