Violetta Kamysz-Majewska
 
KLUCZOWY PARTNER ALLIANZ
TU Allianz Życie Polska SA
TUiR Allianz Polska SA
TFI Allianz Polska SA
Region Kluczowi Partnerzy
ul. Przasnyska 7
01-756 Warszawa 
 

tel. +48 604 212 259 

tel. +48 783 783 000 

 

e-mail: Violetta.Majewska@port.allianz.pl

 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ( na stronie www.allianz.pl)

 

KONTAKT  >

Kluczowy Partner ALLIANZ

Violetta Kamysz-Majewska

 

 

Ubezpieczenie Mieszkania lub Domu 

 

Możliwe cesje na bank

 

 

POŻAR I ZDARZENIA LOSOWE

pożaru, eksplozji, implozji, 

uderzenia pioruna i uderzenia lub 

upadku statku powietrznego

oraz – niewyłączenia żelazka,

prostownicy,

lokówki, 

płyty indukcyjnej,

elektrycznej

i gazowej

RYZYKA KATASTROFICZNE  I INNE ZDARZENIA 

deszcz i grad, silny wiatr, śnieg i lód, pękanie mrozowe rur lub instalacji, powódź, obsunięcie ziemi, lawina, zapadanie ziemi, dym i sadza,

uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew i budowli, katastrofa budowlana, uderzenie fali dźwiękowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie mieszkania Allianz

 

Ubezpieczenie mieszkania zdalnie online na odległość
Ubezpieczenie mieszkania oc w życiu prywatnym

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody wyrządzone

osobom trzecim i szkody w ich mieniu,

np. zalanie sąsiada, a także

szkody wyrządzone przez drony oraz

podczas jazdy na rowerze i na nartach

Ubezpieczenie mieszkania Ubezpieczenie domu telefon Agent Allianz
Ubezpieczenie mieszkania zalanie awaria pęknięta rura

ZALANIE

szkody spowodowane nagłym wyciekiem pary, wody lub innej cieczy,

które powstały na skutek

np. awarii instalacji wodociągowej

PRZEPIĘCIE

szkody spowodowane nagłą, krótkotrwałą

zmianą napięcia zasilającego

Ubezpieczenie mieszkania ubezpieczenie domu cesja przepięcie awaria
pożar ubezpieczenie mieszkania cesja online
Ubezpieczenie mieszkania Ubezpieczenie domu powódź cesja online zdalnie

ASSISTANCE

fachowcy np. hydraulik, elektryk, ślusarz,

w nagłych sytuacjach lub w razie awarii.

W razie awarii sprzętu RTV/AGD/PC chronimy sprzęty nie starsze niż 7 lat w dniu awarii.

 

Ubezpieczenie mieszkania assistance hydraulik elektryk  ślusarz

Interwencja specjalisty w razie ryzyka utraty lub dalszego uszkodzenia mienia: 
- W przypadku zajścia jednego z następujących zdarzeń:

zaistnienia ryzyk katastroficznych i innych zdarzeń, pożaru i zdarzeń losowych, stłuczenia szyb zewnętrznych, trzęsienia ziemi, zalania, kradzieży z włamaniem, dewastacji lub przepięcia

organizujemy interwencje i pokryjemy koszt przyjazdu i robocizny jednego z następujących specjalistów: ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych, elektryka, dekarza, szklarza lub stolarza.

Z zakresu ochrony wyłączone są koszty materiałów oraz części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy przez wymienionych specjalistów.
 

- Z usługi ślusarza może skorzystać Ubezpieczony, gdy nie może wejść do miejsca ubezpieczenia z powodu
uszkodzenia, zagubienia, zatrzaśnięcia, kradzieży kluczy lub uszkodzenia zamków w drzwiach wejściowych.


- Z usługi szklarza może skorzystać Ubezpieczony w razie stłuczenia szyb zewnętrznych w miejscu ubezpieczenia.

RYZYKA KRADZIEŻOWE

szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku,

kradzieży zwykłej i napadu ulicznego

Ubezpieczenie mieszkania kradzież włamanie rabunek napad ubezpieczenie online zdalnie
Ubezpieczenie mieszkania stłuczenie szyby

STŁUCZENIE PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH

szyby okienne i drzwiowe

• kolektory i baterie słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne,

• szyby, które są stałymi elementami

wykończeniowymi lub ich częścią,

okładziny ceramiczne, kamienne lub

z konglomeratu, wewnątrz budynku

lub lokalu – za wyjątkiem okładzin podłogowych,

• szyby, które są częścią składową mebli,

• szyby, które są częścią sprzętu AGD

i płyt grzewczych, akwarium, terrarium,

• szyby kominkowe,

lustra i witraże,

• osłony (obudowy) kabiny natryskowej,

prysznicowej – szklane lub

z tworzywa sztucznego,

• wanny, brodziki lub umywalki, muszle

klozetowe – szklane lub ceramiczne,

• ceramiczne lub szklane lampy, które

są stałymi elementami wykończeniowymi,

• blaty, parapety – ceramiczne, szklane,

kamienne lub z konglomeratu.

Cesja na bank ubezpieczenie mieszkania domu Allianz online zdalnie kontakt telefon
Ubezpieczenie mieszkania telefon agent Allianz