Violetta Kamysz-Majewska
 
KLUCZOWY PARTNER ALLIANZ
TU Allianz Życie Polska SA
TUiR Allianz Polska SA
TFI Allianz Polska SA
Region Kluczowi Partnerzy
ul. Przasnyska 7
01-756 Warszawa 
 

tel. +48 604 212 259 

tel. +48 783 783 000 

 

e-mail: Violetta.Majewska@port.allianz.pl

 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ( na stronie www.allianz.pl)

 

KONTAKT  >

Kluczowy Partner ALLIANZ

Violetta Kamysz-Majewska

 

 

MEDYCYNA
PRACY

Najważniejszym argumentem przemawiającym za wykupieniem Medycyny Pracy w Allianz jest fakt, iż jest to ubezpieczenie pracodawcy

W Allianz - opłata ustalana jest ryczałtowo i jest dla Klienta jest finalnym rozliczeniem. To bardzo ważne i warto to zaakcentować: Allianz nie pobiera dodatkowych opłat ani za to, że kandydat nie podejmie pracy lub gdy lekarz zleci badanemu dodatkową diagnostykę. Jeśli podczas badań okresowych pracownik otrzyma w zaleceniu wykonanie szczegółowych badań okulistycznych, kardiologicznych  czy nawet  tomografii komputerowej, jak najbardziej zostanie to zrealizowane w ramach ustalonej składki ryczałtowej. Jest to koszt Allianz ( piszę o tym dlatego, iż wiem, że praktyka w firmach abonamentowych bywa inna i pracodawca najczęściej otrzymuje podwyższoną fakturę za ponadstandardowe elementy badania, oczywiście w cenach rynkowych).

 

Ile kosztuje Medycyna Pracy w Allianz?

 

Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju badania są wymagane przepisami prawa na określonych stanowiskach. Dokumentem służącym do przeprowadzenia oceny ryzyka i przedstawienia kalkulacji składki jest ankieta Medycyny Pracy. Jest to prosty dokument. Moi Klienci najcześciej wypełniają go w kilka minut. Jesli ktoś z Państwa chciałby porównać swoje stawki, proszę o kontakt, prześlę aktualną ankietę.
 

Jakie są korzyści Medycyny Pracy w Allianz ?  

 
 • Ubezpieczenie poszerza zakres oferty ubezpieczeń zdrowotnych o część, która dla Pracodawcy jest obowiązkowa. W świetle obowiązującego prawa musi on ponosić koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi z zakresu profilaktyki, a badaniom medycyny pracy (wstępnym, okresowym i kontrolnym) podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie .

 • Pokrywamy koszty wszystkich świadczeń z zakresu medycyny pracy wymaganych na danym stanowisku pracy – badania pozwalają chronić życie i zdrowie pracowników oraz korzystnie wpływają na stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie pracy, 

 • Pokrywamy koszt badań wstępnych, nawet wówczas, jeśli kandydat na pracownika nie zostanie zatrudniony przez pracodawcę, 

 • Organizujemy i pokrywamy koszty badań wymaganych przez przepisy Kodeksu Pracy, dzięki czemu pomagamy spełniać obowiązki nałożone na pracodawców przez aktualne przepisy.

 • Oferujemy szeroką sieć placówek medycznych na terenie całego kraju świadczących usługi z zakresu medycyny pracy (gotowość podpisania umowy z placówką medyczną wskazaną przez danego pracodawcę, który często najlepiej zna lokalną służbę zdrowia), 

 • Całodobowa, własna infolinia medyczna (Centrum Świadczeń Medycznych) – koordynujemy działania medycyny pracy dla całej firmy

 • Szybka, skuteczna i wygodna rezerwacja wizyt przez telefon, możliwość samodzielnego umawiania w placówkach medycznych współpracujących z systemem EWKA (Elektroniczna Weryfikacja Klientów Allianz). 

 

 

Jaki jest przebieg badań profilaktycznych Medycyny Pracy?

 

 • Pracodawca wystawia skierowanie na drukach Allianz.

 • Pracodawca określa stanowisko pracy, wymienia czynniki szkodliwe i uciążliwe.

 • Pracownik/Pracodawca kontaktuje się z naszą infolinią Allianz ( 224-224-224) podając dane ze skierowania.

 • Konsultanci Infolinii umawiają pracownika na badania (SMS z potwierdzeniem wizyty/badań).

 • Pracownik stawia się do wskazanej placówki ze skierowaniem (oryginałem).

 • Badania kończą się wystawieniem przez lekarza Medycyny Pracy zaświadczenia.

 • Pracownik/Pracodawca może również umówić badania medycyny pracy bezpośrednio w placówce posiadających system EWKA (Elektroniczna Weryfikacja Klientów Allianz).

 

 

Ubezpieczenie mogą zawrzeć firmy zatrudniające minimum 20 pracowników. 

Zapraszam do współpracy.

 

Najważniejszym argumentem przemawiającym za wykupieniem Medycyny Pracy w Allianz jest fakt, iż jest to ubezpieczenie pracodawcy

W Allianz - opłata ustalana jest ryczałtowo i jest dla Klienta jest finalnym rozliczeniem. To bardzo ważne i warto to zaakcentować: Allianz nie pobiera dodatkowych opłat ani za to, że kandydat nie podejmie pracy lub gdy lekarz zleci badanemu dodatkową diagnostykę. Jeśli podczas badań okresowych pracownik otrzyma w zaleceniu wykonanie szczegółowych badań okulistycznych, kardiologicznych  czy nawet  tomografii komputerowej, jak najbardziej zostanie to zrealizowane w ramach ustalonej składki ryczałtowej. Jest to koszt Allianz ( piszę o tym dlatego, iż wiem, że praktyka w firmach abonamentowych bywa inna i pracodawca najczęściej otrzymuje podwyższoną fakturę za ponadstandardowe elementy badania, oczywiście w cenach rynkowych).

 

Ile kosztuje Medycyna Pracy w Allianz?

 

Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju badania są wymagane przepisami prawa na określonych stanowiskach. Dokumentem służącym do przeprowadzenia oceny ryzyka i przedstawienia kalkulacji składki jest ankieta Medycyny Pracy. Jest to prosty dokument. Moi Klienci najcześciej wypełniają go w kilka minut. Jesli ktoś z Państwa chciałby porównać swoje stawki, proszę o kontakt, prześlę aktualną ankietę.
 

Jakie są korzyści Medycyny Pracy w Allianz ?  

 
 • Ubezpieczenie poszerza zakres oferty ubezpieczeń zdrowotnych o część, która dla Pracodawcy jest obowiązkowa. W świetle obowiązującego prawa musi on ponosić koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi z zakresu profilaktyki, a badaniom medycyny pracy (wstępnym, okresowym i kontrolnym) podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie .

 • Pokrywamy koszty wszystkich świadczeń z zakresu medycyny pracy wymaganych na danym stanowisku pracy – badania pozwalają chronić życie i zdrowie pracowników oraz korzystnie wpływają na stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie pracy, 

 • Pokrywamy koszt badań wstępnych, nawet wówczas, jeśli kandydat na pracownika nie zostanie zatrudniony przez pracodawcę, 

 • Organizujemy i pokrywamy koszty badań wymaganych przez przepisy Kodeksu Pracy, dzięki czemu pomagamy spełniać obowiązki nałożone na pracodawców przez aktualne przepisy.

 • Oferujemy szeroką sieć placówek medycznych na terenie całego kraju świadczących usługi z zakresu medycyny pracy (gotowość podpisania umowy z placówką medyczną wskazaną przez danego pracodawcę, który często najlepiej zna lokalną służbę zdrowia), 

 • Całodobowa, własna infolinia medyczna (Centrum Świadczeń Medycznych) – koordynujemy działania medycyny pracy dla całej firmy

 • Szybka, skuteczna i wygodna rezerwacja wizyt przez telefon, możliwość samodzielnego umawiania w placówkach medycznych współpracujących z systemem EWKA (Elektroniczna Weryfikacja Klientów Allianz). 

 

 

Jaki jest przebieg badań profilaktycznych Medycyny Pracy?

 

 • Pracodawca wystawia skierowanie na drukach Allianz.

 • Pracodawca określa stanowisko pracy, wymienia czynniki szkodliwe i uciążliwe.

 • Pracownik/Pracodawca kontaktuje się z naszą infolinią Allianz ( 224-224-224) podając dane ze skierowania.

 • Konsultanci Infolinii umawiają pracownika na badania (SMS z potwierdzeniem wizyty/badań).

 • Pracownik stawia się do wskazanej placówki ze skierowaniem (oryginałem).

 • Badania kończą się wystawieniem przez lekarza Medycyny Pracy zaświadczenia.

 • Pracownik/Pracodawca może również umówić badania medycyny pracy bezpośrednio w placówce posiadających system EWKA (Elektroniczna Weryfikacja Klientów Allianz).

 

 

Ubezpieczenie mogą zawrzeć firmy zatrudniające minimum 20 pracowników. 

Zapraszam do współpracy.