Violetta Kamysz-Majewska
 
KLUCZOWY PARTNER ALLIANZ
TU Allianz Życie Polska SA
TUiR Allianz Polska SA
TFI Allianz Polska SA
Region Kluczowi Partnerzy
ul. Przasnyska 7
01-756 Warszawa 
 

tel. +48 604 212 259 

tel. +48 783 783 000 

 

e-mail: Violetta.Majewska@port.allianz.pl

 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ( na stronie www.allianz.pl)

 

KONTAKT  >

Kluczowy Partner ALLIANZ

Violetta Kamysz-Majewska

 

 

Jakie formalności muszę spełnić, aby przystąpić do PPK?

Uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych powoduje, że tematem interesują się nie tylko pracodawcy ale też ich pracownicy.  Poniżej odpowiedzi na najczęstsze pytania:

 

Jakie formalności muszę spełnić, aby przystąpić do PPK ?

 

Jeśli masz 18-55 lat, pracujesz u pracodawcy minimum 3 miesiące, uzyskiwane wynagrodzenie podlega obowiązkowym składkom emerytalno-rentowym to z mocy ustawy stajesz się uczestnikiem PKK.

 

Jeśli masz 55-70 lat - musisz złożyć deklarację przystąpienia do PPK.  Możesz ją złożyć już w pierwszym dniu obowiązywania ustawy. Jeśli pracujesz w firmie zatrudniającej więcej niż 250 osób, możesz złożyć taką deklarację od 01.07.2019.

 

Jeśli masz ukończone 70 lat - niestety, zgodnie z ustawą, nie masz możliwości przystąpienia do PPK. 

 

Jeśli pracujesz na podstawie umowy zlecenia, która podlega obowiązkowym składkom emerytalno - rentowym, spełniasz warunek 18-55 lat a także masz 3 miesięczny okres zatrudnienia u pracodawcy, to jesteś uczestnikiem PPK.

 

 

 

 

 

Polisa narciarska Allianz, ubezpieczenie na narty i snowboard w Allianz opinie
24 czerwca 2019