Violetta Kamysz-Majewska
 
KLUCZOWY PARTNER ALLIANZ
TU Allianz Życie Polska SA
TUiR Allianz Polska SA
TFI Allianz Polska SA
Region Kluczowi Partnerzy
ul. Przasnyska 7
01-756 Warszawa 
 

tel. +48 604 212 259 

tel. +48 783 783 000 

 

e-mail: Violetta.Majewska@port.allianz.pl

 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ( na stronie www.allianz.pl)

 

KONTAKT  >

Kluczowy Partner ALLIANZ

Violetta Kamysz-Majewska

 

 

Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne ?

W zależności od kierunku wyjazdu i jego charakteru, niezbędna jest elastyczna oferta pozwalająca na dowolny wybór sum ubezpieczenia, od niskich po bardzo wysokie.

 

Co obejmuje dobre ubezpieczenie turystyczne :

 • Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Assistance,

 • Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego (dostępne w opcji ze sprzętem elektronicznym i sprzętem sportowym)

 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

 • Ubezpieczenie rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej (w opcji 80%, 100% i All-Risk, czyli rezygnacja z każdego możliwego do udokumentowania powodu).

 

Zakres Kosztów Leczenia i Assistance, powinien zawierać takie ryzyka jak:

 • hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne bez franszyz

 • wysokie sumy ubezpieczenia

 • niepomniejszający sumy ubezpieczenia KLiA transport medyczny do Polski

 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 godzin 

 • poszukiwanie i ratownictwo

 • pokrycie kosztów opóźnienia podróży

 

Dodatkowo ubezpieczenie może być wzbogacone o usługi assistance, np.:

 • Home Assistance

 • Assistance Sport

 • Business Assistance

 • Moto Assistance

 • Pet Assistance

 

Warto zwrócić uwagę na rozwiązania dla Klientów o szczególnych potrzebach:

 • dla osób starszych lub chorych przewlekle - pakiety gwarantujące ochronę przy zaostrzeniu chorób przewlekłych

 • dla uprawiających sporty: brak zwyżek za amatorskie uprawianie żeglarstwa, windsurfingu, nurkowania z aparatem tlenowym do 30 m i innych sportów rekreacyjnych

 • dodatkowe usługi Assistance Sport

 • dla osób wyjeżdżających do pracy umysłowej i fizycznej

 

Każdy projekt zawsze warto skonsultować z Agentem, tym bardziej, iż ma on większe możliwości elastycznego spakietowania produktu i dopasowania najlepszego rozwiązania do założeń budżetowych wyjazdu.

 

Zapraszam do kontaktu :)

 

Ubezpieczenie turystyczne podróżne zdrowotne czy warto
22 listopada 2018