Violetta Kamysz-Majewska
 
KLUCZOWY PARTNER ALLIANZ
TU Allianz Życie Polska SA
TUiR Allianz Polska SA
TFI Allianz Polska SA
Region Kluczowi Partnerzy
ul. Przasnyska 7
01-756 Warszawa 
 

tel. +48 604 212 259 

tel. +48 783 783 000 

 

e-mail: Violetta.Majewska@port.allianz.pl

 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ( na stronie www.allianz.pl)

 

KONTAKT  >

Kluczowy Partner ALLIANZ

Violetta Kamysz-Majewska

 

 

Allianz telemedycyna, usługi stacjonarne, medycyna pracy

 

Drodzy Klienci,

 

zachęcam do korzystania z najbezpieczniejszej obecnie formy kontaktu z lekarzem, jaką jest TELEMEDYCYNA.

 

Lekarz podczas konsultacji telemedycznej może wystawić:

 • orzeczenie lekarskie na potrzeby Medycyny Pracy

 • e-receptę – prześle ją SMS-em 

 • e-skierowanie - umieści je na specjalnym portalu pacjenta lub prześle mailem w zaszyfrowanym pliku

 • e-zwolnienie lekarskie – przekaże bezpośrednio do pracodawcy

 

Usługi telemedycyny w Allianz realizowanie są przez kilka podmiotów medycznych, co zapewnia ciągłość obsługi. Porady odbywają się przez telefon, czat lub wideo-czat.

Aby umówić się na poradę telemedyczną, należy zadzwonić na infolinię

224 224 224 i tonowo wybrać 3-1-1

 

 

TELEMEDYCYNA - POZ oraz lekarze specjaliści - Umawianie się przez infolinię Allianz ( 224 224 224)

 

W zależności od wybranego wariantu świadczeń zdrowotnych można skorzystać z konsultacji lekarzy następujących specjalności:

 • internista

 • diabetolog

 • kardiolog

 • ortopeda

 • pediatra

 • dietetyk

 • laryngolog

 • psycholog (liczba wizyt limitowana zgodnie z warunkami umowy) 

 • alergolog

 • endokrynolog

 • neurochirurg

 • pulmonolog

 • chirurg dziecięcy

 • gastrolog

 • neurolog

 • urolog

 • dermatolog

 • ginekolog

 • onkolog

 • wenerolog

 

WIZYTY STACJONARNE – specjaliści i/lub badania, 

kontakt bezpośrednio z placówką lub z Infolinią Allianz

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów część placówek wycofała się z realizacji świadczeń stacjonarnych i realizuje je jako porady telemedyczne. Decyzje co do sposobu realizacji usług w danej placówce są podejmowane na bieżąco przez zarządzających placówkami.

 

Wizyta stacjonarna - kontakt BEZPOŚREDNIO z placówką medyczną dostępną w ramach ubezpieczenia Allianz, która przeprowadzi wywiad kwalifikujący do odbycia takiej wizyty.

Informacje o dostępnych placówkach otrzymasz:

 • na stronie www.allianz.pl-> WIZYTA MEDYCZNA

 • dzwoniąc na infolinię 224 224 224

 

POSTĘPOWANIE PRZY PODEJRZENIU KORONAWIRUSA

Jeśli występują takie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, należy skontaktować się bezpośrednio z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno- zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

W żadnym wypadku nie można kierować się do szpitala na SOR, ani do placówki medycznej – nie są one w stanie pomóc osobom chorym, a dodatkowo stanowi to zagrożenie dla innych osób.

 

 

MEDYCYNA PRACY 

Co się zmieniło w ustawie:

Zawieszono obowiązek wykonywania badań okresowych, w tym badań lekarskich i psychologicznych dla kierowców zawodowych oraz badań lekarskich i psychologicznych dla maszynistów, które straciły swoją ważność po 7 marca 2020 r.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie wykonać badania, najpóźniej w ciągu 60 dni od odwołania danego stanu.

 

Zachowano obowiązek realizacji badań wstępnych i kontrolnych. W przypadku niedostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, inny lekarz może przeprowadzić badanie i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

 

Lekarz medycyny pracy i inny lekarz może przeprowadzić badanie wstępne, kontrolne i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem konsultacji telemedycznych.

 

Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 5680).

 

 

Infolinia Allianz będzie umawiała wizyty z zakresu świadczeń Medycyny Pracy pod numerem telefonu

224 224 224

W zależności od preferencji klienta oraz dostępności placówek wizyty takie będą mogły być zrealizowane jako:

 • wizyty stacjonarne

 • konsultacje telemedyczne

W obu przypadkach lekarz wyda orzeczenie.

 

 

W przypadku chęci zawarcia nowej umowy, zapraszam do kontaktu.

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie podróżne co polecacie
06 kwietnia 2020